มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: October 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำบุคลากร เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก พร้อมทั้งบุคลากร เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-19.00 น. ณ ศาลากลาง จังหวัดนครนายก     ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ศูนย์นครนายก เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีบุคลากรพร้อมทั้งนักศึกษาให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่ประชาชนที่เดินทางร่วมวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 7.00-16.00 น. ณ ศาลากลาง จังหวัดนครนายก       ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]      

ศูนย์นครนายกประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีระพงศ์ ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประชุมชี้แจงแนวทางแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูใน เรื่อง ปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก     ” …

ศูนย์นครนายกประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 Read More »

บรรยากาศการเรียนการสอนโครงการ Pre-Teacher Program

บรรยากาศการเรียนการสอนโครงการ Pre-Teacher Program ในศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.ในช่วงเช้าเป็นการเรียน จาก Mr.Hubert Willi Ruch เรื่อง ภาษาและเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสอน ในการฟัง พูดอ่าน เขียน ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถฟังเพื่อจับใจความสำคัญ และฝึกพูดในสถานการณ์ต่างๆได้ ช่วงบ่ายเป็นการเรียนจาก คุณฉัตรชัย ต้นมงคลวัฒนา เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สืบหาความรู้ สร้างและนำเสนอผลงาน ณ …

บรรยากาศการเรียนการสอนโครงการ Pre-Teacher Program Read More »

ศูนย์นครนายก ร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมการสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัยใน EDUCA 2017 : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ในหลายๆด้านในระดับมืออาชีพ ซึ่งจะป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตต่อไป ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) อิมแพ็ค เมืองทองธานี     ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” …

ศูนย์นครนายก ร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัมนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 Read More »

ศูนย์นครนายกจัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การรำถวายอาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 – 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก     ” …

ศูนย์นครนายกจัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Read More »

จิตอาสา ทำความดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณรอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร     ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

บรรยายกาศการเรียนการสอน Toeic Class ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

บรรยายกาศการเรียนการสอน Toeic Class ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 โดย Mr.Hubert Willi Ruch เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 521 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก         ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

ศูนย์นครนายก ส่งมอบดอกไม้จันน์(ดอกดารารัตน์) ให้แก่ตัวแทนพัฒนาการจังหวัดนครนายก

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำบุคลากรศูนย์นครนายก ส่งมอบดอกไม้จันน์(ดอกดารารัตน์) ให้แก่ตัวแทนพัฒนาการจังหวัดนครนายก ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก     ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

ศูนย์นครนายกส่งมอบดอกไม้จันทร์ให้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำบุคลากรศูนย์นครนายก ส่งมอบดอกไม้จันทร์(ดอกดารารัตน์) จำนวน 3,000 ดอก ให้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น.     ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×