แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for October 20th, 2017

 
 • ศูนย์นครนายกประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีระพงศ์ ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประชุมชี้แจงแนวทางแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูใน เรื่อง ปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก     ” […]

   
 •  
 • บรรยากาศการเรียนการสอนโครงการ Pre-Teacher Program

  บรรยากาศการเรียนการสอนโครงการ Pre-Teacher Program ในศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.ในช่วงเช้าเป็นการเรียน จาก Mr.Hubert Willi Ruch เรื่อง ภาษาและเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสอน ในการฟัง พูดอ่าน เขียน ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถฟังเพื่อจับใจความสำคัญ และฝึกพูดในสถานการณ์ต่างๆได้ ช่วงบ่ายเป็นการเรียนจาก คุณฉัตรชัย ต้นมงคลวัฒนา เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สืบหาความรู้ สร้างและนำเสนอผลงาน ณ […]

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×