University for building future teachers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก "ผลิตครูเพื่ออนาคต": เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 

แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 
 

Archive for November 6th, 2017

 
  • ศูนย์นครนายก จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง

    ศูนย์นครนายก จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง โดยภายในงานมีการประกวดนางนพมาส ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งจากนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่1-4 เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทยไว้ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก     ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

     
  •  
 
 
 

วิดีทัศน์การจัดการศึกษา ศูนย์นครนายก

 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×