University for building future teachers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก "ผลิตครูเพื่ออนาคต": เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 

แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 
 

Archive for November 13th, 2017

 
  • การลงพื้นที่เก็บหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ จังหวัดปราจีนบุรี

    การลงพื้นที่เก็บหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ จังหวัดปราจีนบุรี

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มอบหมายให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อทำการเก็บหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ปราจีนบุรี ในเวลา 09.00-16.00 น.     ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

     
  •  
 
 
 

วิดีทัศน์การจัดการศึกษา ศูนย์นครนายก

 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×