แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for January 3rd, 2018

 
  • ศูนย์นครนายกประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2561

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระการประชุม ผลการดำเนินการของศูนย์การศึกษาในรอบที่ผ่านมาและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ปี 2561 การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน รายงานความก้าวหน้าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว เป็นต้น ในวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม 554 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×