มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: January 5, 2018

ศูนย์ฯนครนายก เข้าร่วมการประชุม”SDU KICK OFF 2018″

วันที่ 5 มกราคม 2561 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมการประชุม “SDU KICK OFF 2018” ผ่านระบบ Conference เรื่อง ทิศทางการดำเนินงานด้านวิชาการ ปี 2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง เฟื่องฟ้า 651 …

ศูนย์ฯนครนายก เข้าร่วมการประชุม”SDU KICK OFF 2018″ Read More »

ศูนย์นครนายกทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมีบุคลากรเข้าร่วม ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×