University for building future teachers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก "ผลิตครูเพื่ออนาคต": เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 

แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 
 

Archive for February 7th, 2018

 
  • ศูนย์ฯนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

    ศูนย์ฯนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00-16.00 น. ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม โรงเรียนวังหลังวิทยา และโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร โดยได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสมัครเข้าศึกษาต่อและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไปในอนาคต    

     
  •  
 
 
 

วิดีทัศน์การจัดการศึกษา ศูนย์นครนายก

 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×