แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for February 15th, 2018

 
  • ศูนย์ฯนครนายก จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1005809 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จึงจัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ มาบรรยายในหัวข้อกระบวนการขอใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ถึงขั้นตอนการขอใบประกอบวิชาชีพครู ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×