แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for February 22nd, 2018

 
  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดพิธีบวงสรวงและตั้งศาลพระภูมิชัยมงคล

    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดพิธีบวงสรวงและตั้งศาลพระภูมิชัยมงคล นำโดย รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและตั้งศาลพระภูมิชัยมงคล โดยมีพระมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อพูน) วัดบ้านแพน และพระครูปลัดสราวุธ ปญฺญาวุโธ วัดลาดชะโด จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ประกอบพิธี ซึ่งมีบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในเวลา 8.30-10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×