แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for February 27th, 2018

 
  • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ห้องคอมพิวเตอร์

    ด้วยจังหวัดนครนายก มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านกีฬา ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนครนายก ให้มีความรู้ ความสามารถด้านกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะร่วมกับกรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ “นครนายกเกมส์” ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2561 จึงขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ห้องคอมพิวเตอร์/พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสำหรับคีย์ข้อมูลรายงานผลการแข่งขัน โดยวันนี้ได้ฝึกซ้อมการคีย์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อปฏิบัติงานสำหรับวันจริง ในเวลา 10.00-12.00 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก   […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×