แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for February, 2018

 
 • ศูนย์ฯนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสุวรรณวิทยา จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จ.สระแก้ว โดยได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสมัครเข้าศึกษาต่อและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไปในอนาคต    

   
 •  
 • ศูนย์ฯนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00-16.00 น. ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม โรงเรียนวังหลังวิทยา และโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร โดยได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสมัครเข้าศึกษาต่อและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไปในอนาคต    

   
 •  
 • ศูนย์ฯนครนายก นำนักศึกษาดูงานการทำผ้าทอพวนบ้านใหม่

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยอาจารย์ขวัญใจ จริยาทัศน์กร อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานการทำผ้าทอพวนบ้านใหม่ โดยนายธีระ ใจสุข ประธานกลุ่ม และนายสุนันท์ จันนา เลขานุการกลุ่ม ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และกระบวนการในการทำผ้าทอ เวลา 9.00-15.00 น. กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ อ.ปากพลี จ.นครนายก   […]

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×