มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: March 2018

ศูนย์ฯนครนายก จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมให้กับบุคลากร เป็นต้น วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง 554 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต …

ศูนย์ฯนครนายก จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2561 Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ประชุมแผนพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก พร้อมทั้งหน่วยงานทางการศึกษาเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ประถมศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด กศน. วิทยาลัยอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุม เรื่อง แผนพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดนครนายก เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม เข้าร่วม วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ประชุมแผนพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดนครนายก Read More »

นักศึกษาโครงการ รมป.2 ศูนย์ฯนครนายก จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนำเสนอสื่อการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนำเสนอสื่อการสอนแสดงถึงการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ สำหรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ให้เกียรติมาเปิดงานในครั้งนี้ ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า 651 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก      

ศูนย์ฯนครนายก อบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและสตรี การคุ้มครองสวัสดิภาพโดยทีมสหวิชาชีพ และกฎหมายค้ามนุษย์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและสตรี การคุ้มครองสวัสดิภาพโดยทีมสหวิชาชีพ และกฎหมายค้ามนุษย์ โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยเข้ารับฟังการอบรมดังกล่าว ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีการบรรยายถึงกฎหมายการคุ้มครองเด็กและสตรี กฎหมายการค้ามนุษย์ อำนาจหน้าของพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 651 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 “นครนายกเกมส์” ด้วยจังหวัดนครนายก มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดนครนายก จึงดำเนินการจัดการแข่งขันดังกล่าวขึ้น วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา …

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 Read More »

รายการลำโพงข่าวชาวนครนายก สัมภาษณ์ศูนย์ฯนครนายก

ในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ “นครนายกเกมส์” ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ซึ่งเป็นศูนย์ Press Center/ประมวลผล ได้รับเกียรติจาก รายการลำโพงข่าวชาวนครนายก สัมภาษณ์ อ.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ถึงความรู้สึกและการทำงานในครั้งนี้ พร้อมสัมภาษณ์ คุณคณากร บันทะโชติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพลศึกษา สำหรับการให้คำแนะนำในการคีย์ข้อมูลแก่นักศึกษา ในวันที่ 5 มีนาคม …

รายการลำโพงข่าวชาวนครนายก สัมภาษณ์ศูนย์ฯนครนายก Read More »

ศูนย์ฯนครนายก จัดการซ้อมรับปริญญานักศึกษา รหัส 54

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการซ้อมรับปริญญา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย รหัส 54 โดยมีกิจกรรมรุ่นน้องแสดงความยินดีแก่รุ่นพี่ และนักศึกษารหัส 54 ซ้อมรับปริญญาร่วมกัน ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

ศูนย์ฯนครนายก จัดงาน Bye Nior 2016

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมงาน Bye Nior 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มาเปิดงานดังกล่าว ซึ่งโครงการ Bye Nior 2561 เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงความรัก ความผูกพัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการรำลึกและอำลารุ่นพี่ปี 5 ที่จะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนเป็นการเชื่อมสัมพันธภาพอันดีแก่ อาจารย์ บุคลากร …

ศูนย์ฯนครนายก จัดงาน Bye Nior 2016 Read More »

ศูนย์นครนายก เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 “นครนายกเกมส์”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 “นครนายกเกมส์” โดยจังหวัดนครนายก มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดนครนายกจึงดำเนินการจัดการแข่งขันดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  

ศูนย์นครนายก สนับสนุนสถานที่ห้องคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขัน กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19

ในการแข่งขัน กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 “นครนายกเกมส์”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก สนับสนุนสถานที่ ศูนย์ Press Center/ประมวลผล โดยมีสถานที่ห้องคอมพิวเตอร์/พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสำหรับคีย์ข้อมูลรายงานผลการแข่งขัน เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ 1-6 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×