แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for March 4th, 2018

 
 • ศูนย์ฯนครนายก จัดการซ้อมรับปริญญานักศึกษา รหัส 54

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการซ้อมรับปริญญา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย รหัส 54 โดยมีกิจกรรมรุ่นน้องแสดงความยินดีแก่รุ่นพี่ และนักศึกษารหัส 54 ซ้อมรับปริญญาร่วมกัน ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

   
 •  
 • ศูนย์ฯนครนายก จัดงาน Bye Nior 2016

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมงาน Bye Nior 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มาเปิดงานดังกล่าว ซึ่งโครงการ Bye Nior 2561 เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงความรัก ความผูกพัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการรำลึกและอำลารุ่นพี่ปี 5 ที่จะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนเป็นการเชื่อมสัมพันธภาพอันดีแก่ อาจารย์ บุคลากร […]

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×