แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for March 30th, 2018

 
  • ศูนย์ฯนครนายก จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2561

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมให้กับบุคลากร เป็นต้น วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง 554 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×