แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for April 4th, 2018

 
  • ศูนย์ฯนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกีฬา คณะครุศาสตร์

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกีฬา คณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะครุศาสตร์มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นพลเมืองดีที่ทันสมัย เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำกิจกรรมร่วมกัน ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×