แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for May 18th, 2018

 
  • ศูนย์ฯนครนายก จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561

    วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ กำหนดการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สรุปข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาพลังสะอาดเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 เป็นต้น […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×