มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: June 1, 2018

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์กับชีวิตประจำวัน”

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย นางธมลวรรณ เปรมศรี อ.พัฒน์พงศ์ ตันเจริญ และนายศุภพล กิจศรีนพดล เข้าร่วมโครงการพัฒนาพลังสะอาดเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ในกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์กับชีวิตประจำวัน” ในเวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องขจร 652 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

อบรมเชิงปฎิบัติการ “การประยุกต์ใช้โซลาเซลล์กับชีวิตประจำวัน”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย นางธมลวรรณ เปรมศรี อ.พัฒน์พงศ์ ตันเจริญ และนายศุภพล กิจศรีนพดล เข้าร่วมโครงการพัฒนาพลังสะอาดเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ในกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์กับชีวิตประจำวัน” ในเวลา 8.30-17.00 น. ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง Suan Dusit the Open ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิตเพลส …

อบรมเชิงปฎิบัติการ “การประยุกต์ใช้โซลาเซลล์กับชีวิตประจำวัน” Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×