แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for June 6th, 2018

 
  • ตรวจประเมินติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน

    วันที่ 6 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจประเมินติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสตร์ นิมิตรพรธ์ กรรมการ ดร.สุมน ไวยบุญญา กรรมการ และดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก ผู้สังเกตการณ์การตรวจติดตาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×