มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: July 12, 2018

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๕ รับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้  

ศูนย์ฯ นครนายก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญไท เจริญผล เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วม ในวันที่ 12 กรกฎาคม2561 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องขจร 652 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกทมี่ตั้ง นครนายก      

ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟสัญจร จังหวัดนครนายก

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟสัญจร จังหวัดนครนายก ซึ่งมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธาน พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยงานต่างๆของจังหวัดนครนายกเข้าร่วมงานดังกล่าว เวลา 7.00-9.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×