แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for July, 2018

 
  • ศูนย์ฯนครนายก กิจกรรมศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

    วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมรู้จักฉันรู้จักเธอ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาค้นหาก้อนหินที่มีลักษณะเฉพาะเเละรู้สึกประทับใจ สังเกตรายละเอียด เเล้ววาดภาพ บันทึกข้อมูล เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกต อันเป็นสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเป็นครูปฐมวัย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเอง รู้จักความต้องการของตนเอง อีกทั้งให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความเเตกต่างของเพื่อน เพื่อปรับตัวเเละอยู่ร่วมกัน และกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาช่วยดูเเลรักษาความสะอาด เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้จักการอนุรักษ์ เวลา 9.00-14.00 น. […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×