แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for September 20th, 2018

 
  • ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ระลึกถึงบุญคุณของครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ยึดมั่นในคำสั่งสอนของครู และเห็นถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครูที่มีต่อนักศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์ รวมถึงเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์ ในวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 8.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 5 […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×