แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for September 21st, 2018

 
  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายให้กับเด็กปฐมวัย

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 จัดโครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายให้กับเด็กปฐมวัยในระดับอนุบาล 2 ณ โรงเรียนวัดหนองทองทราย จำนวน 32 คน โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกายและความแข็งแรงของอวัยวะต่างๆ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัย ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อ ส่งเสริมทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ เพื่อให้เด็กมีร่างกายที่คล่องแคล่วสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดีและเพื่อให้เด็กสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนวัดหนองทองทราย จังหวัดนครนายก  

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×