แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for September 29th, 2018

 
  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งเป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ของศูนย์การศึกษานครนายก ที่จัดเพื่อให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้เดินทางร่วมกัน จากถนนทางขึ้นเขื่อนไปจนถึงเขื่อนเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การเดินและวิ่งร่วมกันนี้ยังแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป ในวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 05.00-08.00 น. ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก  

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×