University for building future teachers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก "ผลิตครูเพื่ออนาคต": เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 

แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 
 

Archive for October 16th, 2018

 
  • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมมือกับ Suan Dusit The Open จัดโครงการ October Camp 2018

    โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมมือกับ Suan Dusit The Open จัดโครงการ October Camp 2018

    วันที่ 16 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมมือกับ Suan Dusit The Open โดยเป็นหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ October Camp 2018 ขึ้น ในธีม Kids on The Move ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบูรณาการระหว่างนักจัดกิจกรรม ครู และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่หลากหลาย โดยคาดหวังให้เด็กได้มีแนวคิด แรงบันดาลใจ และความมั่นใจในการต่อยอดความรู้ในอนาคตต่อไป เวลา 9.00-15.00 […]

     
  •  
 
 
 

วิดีทัศน์การจัดการศึกษา ศูนย์นครนายก

 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×