แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for November 29th, 2018

 
  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2561

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2561

    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ สรุปนโยบายอธิการบดีมาเยี่ยมศูนย์ฯ สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การเตรียมการประเมินรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตร รมป2 การจัดทำแผนการลดค่าใช้จ่ายและการประหยัดพลังงานของศูนย์ฯ ความคืบหน้าโครงการเปิดหลักการจัดการครัวและการประกอบอาหาร (Smart Chef Program) ร่วมกับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562 เป็นต้น เวลา […]

     
  •  
 
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×