แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for February 6th, 2019

 
  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประเพณีบุญข้าวหลาม

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประเพณีบุญข้าวหลาม

    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยอาจารย์ประพิมใจ เปื่ยมคุ้มและอาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมประเพณีบุญข้าวหลาม ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหุบเมยทำเป็นประจำทุกปี สืบเนืองต่อกันมา เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ สร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนและเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมให้กับนักท่องเที่ยว วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดหุบเมย ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  

     
  •  
 
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×