แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for February 8th, 2019

 
  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการ”พัฒนาการสื่อสารด้วย ICT อย่างมีประสิทธิภาพ”

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการ”พัฒนาการสื่อสารด้วย ICT อย่างมีประสิทธิภาพ”

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการพัฒนาการสื่อสารด้วย ICT อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปีติ กุลจันทร์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรของศูนย์ฯ ตลอดจนพัฒนาการสื่อสารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพด้วย ICT วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  

     
  •  
 
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×