มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: March 1, 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ขึ้นกล่าวให้โอวาท ในการเตรียมความพร้อมในการทำงาน การดำเนินชีวิตพร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 77 คน วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องเฟื่องฟ้า    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดพิธีทำบุญหอ ประจำปี 2562

ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีทำบุญหอพัก ประจำปี 2562 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดบุญนาครักขิตาราม จำนวน 9 รูป มาทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์และนักศึกษา วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลหุ่นไล่กานานาชาติ ณ ภูกะเหรี่ยง จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลหุ่นไล่กานานาชาติ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวไทยเวียงในอดีต ในการนี้นักศึกษาได้ร่วมการแข่งขันประกอบหุ่นไล่กา ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ภูกะเหรี่ยง จังหวัดนครนายก  

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×