มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: March 8, 2019

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดงานวันละอออุทิศ “นครนายกเมืองในฝัน”

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดงานวันละอออุทิศ “นครนายกเมืองในฝัน” ภายในงานมีการแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายกในระดับชั้นต่างๆ วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก cr.โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการ “การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยอาจารย์ประพิมใจ เปี่ยมคุ้ม อาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 จัดโครงการ “การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เด็กปฐมวัยมีสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่ให้ความเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมนันทนาการและมอบสื่อ วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียนให้แก่ทางโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดหุบเมย จังหวัดนครนายก  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อความเชี่ยวชาญด้านปฐมวัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อความเชี่ยวชาญด้านปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย นอกจากนี้บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยอีกด้วย วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×