University for building future teachers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก "ผลิตครูเพื่ออนาคต": เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 

แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 
 

Archive for March 11th, 2019

 
  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยนำทีมคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมทำความสะอาดอาคารเรียน จัดระเบียบสื่อการเรียนการสอน พื้นราบ ขัดล้างพื้นห้องเรียน ทำความสะอาดห้องน้ำ และบริเวณใต้อาคารจอดรถ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงสุขอนามัยที่ดี และป้องกันการเกิดโรคติดต่อต่างๆอีกด้วย วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

     
  •  
 
 
 

วิดีทัศน์การจัดการศึกษา ศูนย์นครนายก

 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×