แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for March 14th, 2019

 
  • กิจกรรม Open house “โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ครูปฐมวัย สวนดุสิตนครนายก”

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม Open house “โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ครูปฐมวัย สวนดุสิตนครนายก” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เปิดงานดังกล่าว โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อด้านการศึกษาปฐมวัย ได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริง ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจที่จะศึกษาต่อ เกิดความพร้อมก่อนเข้าศึกษาจริง สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอน และยังทำให้เกิดความอดทน อดกลั้น เข้าใจสภาพสังคม สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×