มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมงาน“เทศกาลผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าไทยเวียง”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมงาน“เทศกาลผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าไทยเวียง” โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมทำอาหารพื้นถิ่น ทำข้าวจี่ กิจกรรมทำของที่ระลึก พวงกุญแจ ที่คาดผม กิจกรรมการเรียนรู้การทอผ้าของชาวไทยเวียง วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ สวนภูกะเหรี่ยง จังหวัดนครนายก