แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for April 10th, 2019

 
  • มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายกจัด“โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562”

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัด“โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562”นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดงาน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์และบุคลากร นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×