มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: May 1, 2019

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดโครงการละออพลัส LA-OR Plus

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดโครงการละออพลัส LA-OR Plus นำโดย ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ ขึ้นกล่าวแนะนำโครงการ โดยละออพลัสเป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนที่ปรับจากโครงสร้างหลักสูตรพื้นฐาน เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยการนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชามาเสริมในหลักสูตร ทุกกิจกรรมเน้นการใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ครูประจำชั้นเป็นครูชาวต่างชาติและมีประสบการณ์เป็นครูเด็กเล็ก ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก …

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดโครงการละออพลัส LA-OR Plus Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562 โดยมีวาระการประชุม ได้แก่ สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(37)/2562 การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับศูนย์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน การดำเนินการโครงการประเมินความพึงพอใจหน่วยงานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นต้น วันที่ 30 …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562 Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×