แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for May 1st, 2019

 
 • สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดโครงการละออพลัส LA-OR Plus

  สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดโครงการละออพลัส LA-OR Plus นำโดย ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ ขึ้นกล่าวแนะนำโครงการ โดยละออพลัสเป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนที่ปรับจากโครงสร้างหลักสูตรพื้นฐาน เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยการนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชามาเสริมในหลักสูตร ทุกกิจกรรมเน้นการใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ครูประจำชั้นเป็นครูชาวต่างชาติและมีประสบการณ์เป็นครูเด็กเล็ก ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก […]

   
 •  
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562 โดยมีวาระการประชุม ได้แก่ สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(37)/2562 การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับศูนย์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน การดำเนินการโครงการประเมินความพึงพอใจหน่วยงานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นต้น วันที่ 30 […]

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×