มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: May 8, 2019

บรรยากาศการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ, จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน ณ หน่วยเลือกตั้ง ศูนย์ฯ นครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 12 ท่าน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 6 ท่าน และ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 25 ท่าน  ณ  หน่วยเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ต้อนรับนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในการประชุมแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ต้อนรับนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในการประชุมแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับจังหวัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือจัดการศึกษาของจังหวัด พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินมาตรการติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดนครนายก ครบรอบ 73 ปี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดนครนายก ครบรอบ 73 ปี ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 6.30 น. โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับประชาชน ให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี รวมถึงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองนครนายก ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดนครนายก    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×