มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: June 28, 2019

กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2562 “โปรดแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” กำหนดการ ข้อมูลหอพัก Gallery สู่ครอบครัว “สวนดุสิต” Video/Gallery https://youtu.be/3DRdeM3v_vI?t=96 Facebook Twitter Google-plus

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมภาคีเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ให้ความอนุเคราะห์ในด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมภาคีเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUCC2020) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยประชุมผ่านออนไลน์โปรแกรม Skype for Business ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×