แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for July 4th, 2019

 
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม RC และกิจกรรม Music & Iyrics

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม RC และกิจกรรม Music & Iyrics

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม RC โดยให้นักศึกษาตามหาคำศัพท์ประจำสัปดาห์ จำนวน 50 คำ จากบริเวณต่างๆในอาคารเรียน แล้วนำคำศัพท์มาฝึกพูดพร้อมแปลความหมายและบอกตำแหน่งที่หาเจอ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ตามด้วยกิจกรรม Music & Iyrics ให้นักศึกษาฝึกทักษะการฟังจากการฟังเพลง เติมคำศัพท์ที่หายไป และนำคำศัพท์ที่หาได้มาแต่งเป็นเรื่องราว พร้อมนำเสนอ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต […]

   
 •  
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กิจกรรมนักศึกษาทำอาหารร่วมกัน

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กิจกรรมนักศึกษาทำอาหารร่วมกัน

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ให้นักศึกษาทำอาหารร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและสานความสัมพันธ์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

   
 •  
 
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×