แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for July 5th, 2019

 
  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม RC และกิจกรรม Field trip

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม RC และกิจกรรม Field trip

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม RC โดยให้นักศึกษาตามหาเครื่องออกกำลังกายตามภาพปริศนาที่กำหนดให้ และนำเสนอชื่อเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตามด้วยกิจกรรม Field trip ให้นักศึกษาได้ไปทัศนศึกษาที่ Tesco Lotus ค้นหาสิ่งของตามโจทย์แล้วถ่ายรูปสิ่งของนั้นๆพร้อมนำเสนอภาพและชี้แจงเหตุผลสิ่งของที่ตนเองเลือกซื้อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.  

     
  •  
 
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×