แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for July 24th, 2019

 
 • 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

  28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

   
 •  
 • “สวนดุสิต” ลึกซึ้ง “รับน้องด้วยธรรม” ปั้นครูปฐมวัยมืออาชีพ

  “สวนดุสิต” ลึกซึ้ง “รับน้องด้วยธรรม” ปั้นครูปฐมวัยมืออาชีพ

  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) จัดโครงการ “ ก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2562 ในกิจกรรมปฏิบัติธรรม ธรรมะสำหรับครู” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา   โครงการดังกล่าว ได้ใช้หลักของธรรมะเข้ามาสอดแทรกในทุกกิจกรรม อาทิ การรับฟังบรรยายหัวข้อ แนวทางในการพัฒนานักศึกษาใหม่ และการจัดระบบการศึกษา การเรียนการสอน, คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต, แนวทางการดำรงชีวิตโดยปลูกฝังความเป็นครู และดำรงตนอย่างมีคุณค่า จากทีมวิทยากร พระอิทธิกร ฐิตวณโณ […]

   
 •  
 
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×