มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: August 8, 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม เวลา 10.00 – 13.00 น ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก คว้ารางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้ส่งนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 โดยการใช้ผ้าขาวม้าจากชุมชนไทยพวนในการผลิตสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมี ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร และ อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ เป็นที่ปรึกษาในการประกวด และได้คว้ารางวัลชมเชย หนึ่งใน 32 รางวัล จากการประกวด โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 144 ผลงาน …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก คว้ารางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2562 Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×