ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “สานฝัน สรรค์สร้าง ปฐมวัย นครนายก”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “สานฝัน สรรค์สร้าง ปฐมวัย นครนายก” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จะจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก