แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for August 20th, 2019

 
  • ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ส่งเสริมความรู้ด้านทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม Coding สำหรับนักศึกษาปฐมวัย

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจแรรมพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม Coding ผ่านแพลตฟอร์ม Coding Thailand.org เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจลักษณะและประโยชน์ของตัวโปรแกรมและแนวทางในการนำโปรแกรม Coding มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ให้มีคุณลักษณะและทักษะที่เหมาะสมสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ   ชาวระนอง เป็นวิทยากร ได้รับความสนใจจากนักนักศึกษาจำนวนมากที่ต้องการร่วมกันพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางด้านการศึกษาปฐมวัยและนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ        

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×