มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรจัดให้บริการการใช้สระว่ายน้ำสำหรับดำเนินกิจกรรมวารีบำบัดแก่เด็กพิเศษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมมือกับ      ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร จัดให้บริการการใช้สระว่ายน้ำสำหรับดำเนินกิจกรรมวารีบำบัดแก่เด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย