สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดงาน “สานฝัน สรรค์สร้าง ปฐมวัย นครนายก”

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดงานมหกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครนายก “สานฝัน สรรค์สร้าง ปฐมวัย นครนายก” โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และท่านได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับหัวข้อ “จังหวัดนครนายกกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย” รวมทั้งในงานได้จัดเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “พอถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาทิ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ …

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดงาน “สานฝัน สรรค์สร้าง ปฐมวัย นครนายก” Read More »