แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for September 25th, 2019

 
  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก พ.ศ.2563 – 2565

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกและนางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก พ.ศ.2563 – 2565 ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครนายกได้มีส่วนร่วม และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครนายก ในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×