มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: October 11, 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาจิตใจ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ฝ่ายกิจการนักศึกษา พานักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาจิตใจ” โดยทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ บริเวณรอบวัดเจดีย์ทอง เช่น ทำความสะอาดลานวัด ทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณรอบวัด ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ วัดเจดีย์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก    

มสด.นครนายก ร่วม “โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ส่งบุคลากรตัวแทนศูนย์ฯ ร่วมรับกระเป๋าชุดยาพระราชทาน “โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสได้รับการรักษาทุกโรค และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยภายในงานมีหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนชาวบ้านมาร่วมงานอย่างเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×