แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for October 11th, 2019

 
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาจิตใจ”

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ฝ่ายกิจการนักศึกษา พานักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาจิตใจ” โดยทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ บริเวณรอบวัดเจดีย์ทอง เช่น ทำความสะอาดลานวัด ทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณรอบวัด ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ วัดเจดีย์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก    

   
 •  
 • มสด.นครนายก ร่วม “โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์”

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ส่งบุคลากรตัวแทนศูนย์ฯ ร่วมรับกระเป๋าชุดยาพระราชทาน “โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสได้รับการรักษาทุกโรค และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยภายในงานมีหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนชาวบ้านมาร่วมงานอย่างเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×