มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนครนายก

โรงพยาบาลนครนายก ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดงาน “บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” โดยมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และคณะตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยเริ่มรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.