ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมการประชุมติดตาม “โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพื่อสร้างพลเมืองดีต่อสังคม”

ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมติดตาม “โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพื่อสร้างพลเมืองดีต่อสังคม” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลางจังหวัดนครนายก ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย และ ท่านบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้   …

ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมการประชุมติดตาม “โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพื่อสร้างพลเมืองดีต่อสังคม” Read More »