มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: December 25, 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (กิจกรรมหลักการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนว ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.   ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×