มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: January 2020

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ลงพื้นที่ค้นหาโรงเรียน ในการดำเนินกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาสนามเด็กเล่น

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยเจ้าหน้าที่และคณะสโมสรนักศึกษาลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครนายก เพื่อค้นหาโรงเรียนที่มีความเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาสนามเด็กเล่นตามพื้นที่โรงเรียน ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น.  ณ โรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ออกแนะแนว ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.   ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก      

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการสอบ TOEIC

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการสอบ TOEIC ให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 และ 5 เพื่อวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก   …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการสอบ TOEIC Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการเลือกตั้ง กรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการเลือกตั้ง กรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ  หน่วยเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  วันที่ 30 มกราคม 2563  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก นำโดย ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมหลักพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ เข้าร่วมการประชุมหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมหลักพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย ตามงบประมาณจากกลุ่มภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้วและจันทบุรี ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นศาลากลางจังหวัดนครนายก  

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดงานกีฬาสี Sport Day 2019

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดงานกีฬาสี Sport Day 2019 โดยมี ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายศรชัย อุตสีนอก ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดงานและดำเนินการกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ โดยภายในงานมีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหญ้า อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก       …

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดงานกีฬาสี Sport Day 2019 Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายกจัดประชุมสรุปโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” รุ่นสำหรับคุณครูผู้สอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” รุ่นสำหรับคุณครูผู้สอน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา และวางแผนในการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับรุ่นผู้บริหารต่อไป ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก    

“โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ และคณะทีมงาน ร่วมกับชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จัดการประชุมหารือเพื่อต่อยอดและสำรวจความต้องการกับผู้นำชุมชน “โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)” เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน ร่วมกับผู้นำชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยว ขยะและสิ่งแวดล้อม ภาษาอังกฤษสำหรับสามเณรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา …

“โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)” Read More »

“การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” รุ่นที่ 3 สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จังหวัดนครนายกและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” รุ่นที่ 3 สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย จังหวัดนครนายก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ในงานได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 25 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. …

“การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” รุ่นที่ 3 สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย จังหวัดนครนายก Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง “วิธีการวิจัยและการวิเคราะห์ อภิปรายผลงานวิจัยในชั้นเรียน” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพื่อติดตามความก้าวหน้างานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกสอน โดยคณะอาจารย์นิเทศน์ ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×